Jazyková škola BRITANNIKA Bohemia Institut

Jazyková zkouška SJZ - překladatelská - Státní jazyková zkouška překladatelská

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu osnov pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.
Pokročilost
C2 - Expert
Zaměření
Obecná francouzština
Pořadatel
Jazyková škola hl. města Prahy

Specializovaná zkouška, která dává nejlepší předpoklad všem jejím absolventům, kteří se chtějí věnovat profesionální překladatelské či tlumočnické činnosti k jejímu vykonávání.

Detailní informace o jazykové zkoušce SJZ - překladatelská - Státní jazyková zkouška překladatelská

  1. Státní jazykové zkoušky
    Info o SJZ na stránkách Jazykové školy hl. města Prahy