Confucius Bohemia Institut Jazyková škola Elvis

Jazyková zkouška TELC B1 - Telc English B1

Kandidát má prokázat jazykové znalosti na dobré úrovni. Měl by být schopen domluvit se ve všech důležitých každodenních situacích jak ústně, tak i písemně. Zkoušky vycházejí z jazyka běžné každodenní potřeby a snaží se být z hlediska komunikace velice autentická. Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část. Důležitou věcí je umět užívat jazyk ke komunikaci.
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý
Zaměření
Obecná angličtina
Pořadatel
WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH)

Certifikát slouží jako doklad znalosti jazyka při získávání zaměstnání, při studiu v zahraničí i při žádosti o občanství. Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates) tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Detailní informace o jazykové zkoušce TELC B1 - Telc English B1

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. TELC.net
  Oficiální stránka The European Language Certificates
 3. Eurocertifikáty TELC
  základní informace v češtině
 1. www.ujak.cz
  informace na stránkách Univerzity Jana Amose Komenského (PDF)
 2. Angličtina Online
  rozcestník obsahující odkazy na zajímavé weby, přípravné materiály k jazykovým zkouškám z angličtiny, studijní materiály, testy zdarma a mnoho dalšího