Confucius

Jazyková zkouška JASPEX - Jazyková a společenská příprava expertů

Studium je zaměřeno na používání cizího jazyka pro odborné potřeby, prohloubení a upevnění jazykových znalostí a schopností každodenní společenské komunikace. Úrovně: *000 - úplní začátečníci (žádná znalost jazyka) *100 - základní úroveň (předpokládá se minimální znalost jazyka) *200 - mírně pokročilí (předpokládá se dobrá základní znalost jazyka) *300 - středně pokročilí (předpokládá se dobrá maturitní znalost jazyka) *400 - pokročilí (předpokládá se velmi dobrá znalost jazyka)
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Obecná francouzština
Pořadatel
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze

Kurz je určen vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří pracují v zahraničních firmách, podílí se na vědeckém výzkumu mezinárodního týmu, organizují mezinárodní semináře, konference, nebo se jich pravidelně zúčastňují.

Detailní informace o jazykové zkoušce JASPEX - Jazyková a společenská příprava expertů

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  2. Masarykův ústav vyšších studií v Praze
    Poskytovatel jazykových kurzů a zkoušek JASPEX v ČR
  1. JASPEX - Jazykový kurz a zkouška
    Článek s informacemi na www.Jazyky.com