Jazykové zkoušky z němčiny

Jazykové zkoušky a certifikáty Obecná němčina

Jazyk Zkratka a název jazykové zkoušky Pokročilost zkoušky Skupina jazykové zkoušky
WiDaf - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft více pokročilostí ETS Global
ÖSD A1 GD 1 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Grundstufe Deutsch 1 A1 - Začátečník ÖSD
ECL A2 - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A2 A1 - Začátečník ECL
TELC A1 - Start Deutsch A1/ Telc Deutsch A1 A1 - Začátečník TELC - Evropské jazykové certifikáty
DSD I - Deutsches Sprachdiplom I více pokročilostí Jiné
GZ C1 - Goethe-Zertifikat C1 B1 - Nižší-středně pokročilý Goethe institut
DSD II - Deutsches Sprachdiplom II více pokročilostí Jiné
ÖSD C2 WD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Wirtschaftssprache Deutsch C2 - Expert ÖSD
TELC C2 - Telc Deutsch C2 C2 - Expert TELC - Evropské jazykové certifikáty
ÖSD C2 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat C2 C2 - Expert ÖSD
ÖSD A2 GD 2 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Grundstufe A1 - Začátečník ÖSD
JASPEX - Jazyková a společenská příprava expertů více pokročilostí Jiné
TELC A2 - Start Deutsch A2/ Telc Deutsch A2 A2 - Mírně pokročilý TELC - Evropské jazykové certifikáty
ECL B1 - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages A2 A2 - Mírně pokročilý ECL
GZ B2 - Goethe-Zertifikat B2 B2 - Vyšší-středně pokročilý Goethe institut
ÖSD B1 ZD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch A2 - Mírně pokročilý ÖSD
PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International B1 - Nižší-středně pokročilý Goethe institut
TELC B1 - Zertifikat Deutsch B1/ Telc Deutsch B1 B1 - Nižší-středně pokročilý TELC - Evropské jazykové certifikáty
ECL B2 - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages B2 B2 - Vyšší-středně pokročilý ECL
Start Deutsch 1 - Start Deutsch 1 A1 - Začátečník Goethe institut
ÖSD B2 MD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Mittelstufe B1 - Nižší-středně pokročilý ÖSD
ECL C1 - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages C1 B1 - Nižší-středně pokročilý ECL
SJZ - základní - Státní jazyková zkouška základní B2 - Vyšší-středně pokročilý Státní jazykové zkoušky
TELC B2 - Telc Deutsch B2 B2 - Vyšší-středně pokročilý TELC - Evropské jazykové certifikáty
Start Deutsch 2 - Start Deutsch 2 A1 - Začátečník Goethe institut
SJZ - všeobecná - Státní jazyková zkouška všeobecná B1 - Nižší-středně pokročilý Státní jazykové zkoušky
ÖSD C1 OD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Oberstufe Deutsch C1 - Pokročilý ÖSD
TELC C1 - Telc Deutsch C1 C1 - Pokročilý TELC - Evropské jazykové certifikáty
ZD - Zertifikat Deutsch A2 - Mírně pokročilý Goethe institut
ZdfB - Zertifikat Deutsch für den Beruf B2 - Vyšší-středně pokročilý Goethe institut
ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung C2 - Expert Goethe institut
KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom C2 - Expert Goethe institut
GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom C2 - Expert Goethe institut
Fit in Deutsch - Fit In Deutsch 1,2 A1 - Začátečník Goethe institut
B1 ZDj - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch für Jugendliche A2 - Mírně pokročilý Goethe institut
ÖSD KID 1 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Kompetenz in Deutsch A1 - Začátečník ÖSD
ÖSD KID 2 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Kompetenz in Deutsch A1 - Začátečník ÖSD
SJZ - tlumočnická - Státní jazyková zkouška tlumočnická C2 - Expert Státní jazykové zkoušky
SJZ - překladatelská - Státní jazyková zkouška překladatelská C2 - Expert Státní jazykové zkoušky
Další školy připravující na jazykové zkoušky z němčiny