Bohemia Institut Jazyková škola London Institute Jazyková škola Lingua Sandy Jazyková škola Glossa Jazyková škola Britannika Státní jazyková škola Brno

Jazyková zkouška telc Deutsch C1 - The European Language Certificate - Deutsch C1

Jazykové zkoušky vyvíjené společností telc GmbH. Prověřují porozumění mluvenému i psanému slovu, užití gramatických struktur a slovní zásoby, písemný a ústní projev v cizím jazyce. Uchazeč by měl být schopen jazyk ovládat a spontánně, plynule reagovat. Zkouška úrovně C1 deklaruje schopnost uchazeče se plynule a spontánně vyjadřovat za použití idiomatických frází a v různých stylech jazyka.
Pokročilost
C1 - Pokročilý
Zaměření
Obecná němčina
Pořadatel
WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH)

Certifikát lze využít v široké škále oborů firemního i akademického světa. Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates) tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Detailní informace o jazykové zkoušce telc Deutsch C1 - The European Language Certificate - Deutsch C1

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. TELC.net
  Oficiální stránka The European Language Certificates
 3. Eurocertifikáty TELC
  základní informace v češtině
 1. www.sprachenzertifikate.de
  oficiální informace v němčině
 2. www.ujak.cz
  informace na stránkách Univerzity Jana Amose Komenského
 3. Zkoušky z němčiny
  telc Deutsch nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších německých zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z němčiny.