Jazyková zkouška DELF A1 - Diplom élementaire de langue française A1

Mezinárodní certifikát DELF prověřuje úroveň komunikačních schopností ve francouzštině. Je vydávaný centrem CIEP z pověření francouzského Ministerstva školství. Zkouška hodnotí porozumění poslechu, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Na úrovni A1 se jedná o základní úroveň používání jazyka, tzv. objevování jazyka. Prověřuje se schopnost komunikovat ve francouzštině ústně a písemně v běžných situacích každodenního života, reagovat jednoduchými větami a umět mluvit o sobě a svém nejbližším okolí.
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý
Zaměření
Obecná francouzština
Pořadatel
Institut Français de Prague, Alliance Française, Club Franco-Tchèque

DELF A1 je uznáván českou státní správou. Výsledky uznává při přijímacím řízení většina českých i francouzských univerzit, stejně jako univerzity většiny z 52 členských států asociace frankofonie.

Detailní informace o jazykové zkoušce DELF A1 - Diplom élementaire de langue française A1

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. Centre international d´etudes pédagogiques
  DELF a DALF na stránkách CIEP
 3. Francie v české republice
  co je DELF a DALF, kde zkoušku složit...
 1. Zkoušky z francouzštiny
  DELF nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších francouzských zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z francouzštiny.
 2. Výběr učebnic a cvičebnic
  přípravné učebnice ke zkoušce DELF

Kurzy připravující na jazykovou zkoušku DELF A1 - Diplom élementaire de langue française A1

Pobočka výukové centrum I. P. Pavlova
Praha 2
logo
www.glossa.cz/ | tel.: +420  22 4 2 19  484
Sokolská 35
Jazyk Název kurzu Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
Francouzština - A1+ Mírně pokročilí - čtvrtek 16:00 - 17:30 (F2 IPP 16:00)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý
students  5 – 8 čtvrtletní
do 4.6.2020
30 h (1x2h)
Čt
4 480 Kč probíhá
od 27.2.2020
Další školy připravující na zkoušku ...