Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška DELTA modules - Diploma in English Language Teaching to Adults

DELTA je mezinárodně uznávanou kvalifikací pro zkušené učitele a lektory angličtiny s alespoň jedním rokem praxe v různých kontextech, kteří chtějí získat nejnovější učitelské dovednosti a zlepšit svou učitelskou praxi. Jde o nejvyšší neuniverzitní globálně uznávanou kvalifikaci pro vyučující anglického jazyka. Sestává ze 3 modulů, které se hodnotí samostatně a je možné je absolvovat odděleně v jakémkoli pořadí. Module One se zaměřuje na teoretické principy výuky angličtiny jako cizího jazyka, Module Two je založen na kontinuálním hodnocení rozvoje praktických učitelských dovedností a Module Three se zaměřuje na specializovanou oblast podle zájmu kandidáta, např. výuka dětí, příprava ke zkouškám, apod.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Certifikáty a diplomy pro učitele
Pořadatel
AKCENT International House Prague

DELTA modules je zkouškou celosvětově uznávanou organizacemi zaměstnávajícími učitele angličtiny. Podmínkou složení jsou minimálně dva roky (1200 hodin) praxe ve výuce angličtiny dospělých za posledních pěti let. Delta Modules poskytují kvalifikaci celosvětově uznávanou organizacemi zaměstnávajícími učitele angličtiny. Certifikují jejich dosavadní zkušenosti a lektorské schopnosti a umožňují další profesní postup.

Detailní informace o jazykové zkoušce DELTA modules - Diploma in English Language Teaching to Adults

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  1. Cambridgeské zkoušky
    podrobné informace o všech Cambridgeských zkouškách