Jazykovka Kotlářská Brno Jazyková škola Elvis Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut Channel Crossings

Jazyková zkouška DSD II - Deutsches Sprachdiplom II

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Obecná němčina
Pořadatel
Akreditovaná zkoušková centra

Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Detailní informace o jazykové zkoušce DSD II - Deutsches Sprachdiplom II

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  2. Zkoušky z němčiny
    DSD nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších německých zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z němčiny.
  1. Rozcestník německých zkoušek