Jazyková škola London Institute Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška EFB - First - English for business – first

EFB (English for business) je zkouška zaměřená na testování úrovně psané obchodní komunikace v angličtině s úlohami vycházejícími ze skutečných obchodních aktivit. Zkoušky mají 5 úrovní, úrovně 2–4 mají spolu s písemným testem i ústní část.
Pokročilost
B2 - Vyšší-středně pokročilý
Zaměření
Obchodní angličtina
Pořadatel

Zaměstnavatelé často používají EFB jako standard při přijímacím řízení a mnoho univerzit uznává EFB 3 jako splnění svých požadavků na znalost anglického jazyka. Česká ministerstva uznávají LCCI zkoušky podle dosažené úrovně a výsledků zkoušky.

Detailní informace o jazykové zkoušce EFB - First - English for business – first

  1. LCCIEB rozcestník
    domovská stránka LCCIEB se všemi informacemi o zkouškách