Bohemia Institut Jazyková škola London Institute Jazyková škola Lingua Sandy Jazyková škola Glossa Jazyková škola Britannika Státní jazyková škola Brno

Jazyková zkouška GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom

Goethe-Zertifikat C2, aneb Großes Deutsches Sprachdiplom (dříve také Zertifikat Deutsch C2), je nejvyšším německým jazykovým diplomem. Uchazeč jím prokazuje vysoce pokročilou úroveň ovládání němčiny srovnatelnou s rodilým mluvčím. Zkouška dokládá, že dokážete bez obtíží porozumět prakticky všemu, co v němčině čtete nebo slyšíte. Očekává se, že dokážete shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a poskytnout v souvislém projevu odůvodnění nebo vysvětlení. Měli byste se umět spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a být schopni dokonce i u komplexnějších témat volit jemnější významové odstíny.
Pokročilost
C2 - Expert
Zaměření
Obecná němčina
Pořadatel
Goethe institut

GDS osvobozuje uchazeče o studium v Německu od jazykových zkoušek, přičemž dalece přesahuje požadavky přijímacích zkoušek. V mnoha zemích je GDS uznán jako dostatečná kvalifikace pro budoucí učitele němčiny. GDS slouží také jako doklad jazykových znalostí pro učitele ze zemí Evropské unie, kteří chtějí pracovat v Německu.

Detailní informace o jazykové zkoušce GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. Zkoušky Goethe institutu
  přehledné informace o zkouškách Goethe institutu
 3. Zkoušky z němčiny
  Goethe-Zertifikat nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších německých zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z němčiny.
 1. Němčina není krokem zpátky
  proč je důležité se i dnes učit německy
 2. Němčina: nové zkoušky Goethe Institutu
  jak se změnil obsah zkoušek od podzimu 2007