Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška PTE Breakthrough - Pearson Test of English Young Learners Breakthrough

PTE Young Learners jsou mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, určené pro děti ve věku 6 až 13 let. Jsou vyvíjené britským centrem Edexcel. Hodnotí se poslech a čtení s porozuměním, psaní a ústní projev. Cílem zkoušky je hravou formou otestovat schopnost dětí používat anglický jazyk v běžných situacích a vyjadřovat základní potřeby. V ústní části zkoušky děti hrají stolní či jiné hry nebo se účastní krátkého rozhovoru. Breakthrough je nejvyšší, čtvrtou úrovní této zkoušky.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Zkoušky pro děti
Pořadatel
Pearson

Účelem zkoušky Tests of English for Children Breakthrough je podrobit děti hodnocení a ocenit jejich pokroky při učení se anglického jazyka. Zkoušky byly připraveny tak, aby děti motivovaly k učení a současně poskytly škole, rodičům a učitelům cenné informace o pokrocích dítěte. Všichni kandidáti dostávají podrobný komentář ke svým výsledků. Certifikáty jsou oceňovány výrazy: uspěl (Pass), dobrý (Merit) a s vyznamenáním (Distinction), pro každou úroveň zvlášť.

Detailní informace o jazykové zkoušce PTE Breakthrough - Pearson Test of English Young Learners Breakthrough

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. Zkoušky z angličtiny
  PTE nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.
 3. Pearson Language Assessments
  internetové stránky organizátora (v češtině)
 1. Pearson Language Assessments Breakthrough
  informace organizátora zkoušek k úrovni Breakthrough v angličtině
 2. Sample Papers
  ukázky testů pro každou úroveň