Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška PTE General C1 - Pearson Test of English General

Zkouška PTE General je mezinárodně uznávaným certifikátem prověřujícím komunikační schopnosti v obecné angličtině u mládeže a dospělých. Sestává ze dvou částí. První část je písemná a testuje se v ní porozumění slyšenému a čtenému textu a také schopnost psaní. V druhé části se prověřuje kvalita ústního projevu v angličtině. Důraz je při zkoušce kladen na prokázání schopnosti provozovat v angličtině běžné aktivity, např. psát zprávy, rozumět novinovým článkům nebo se aktivně účastnit konverzace s různorodými scénáři.
Pokročilost
C1 - Pokročilý
Zaměření
Zkoušky pro děti
Pořadatel
Pearson

Pearson Test of English General jsou zkoušky, které umožňují hodnocení a získání certifikátu potvrzujícího jazykové kompetence. Jsou určeny osobám, jejichž mateřským jazykem není angličtina (English for speakers of other languages - ESOL). Tyto zkoušky jsou uznávány po celém světě vysokými školami, zaměstnavateli a také ministerstvy školství mnoha zemí jakožto potvrzení zvládnutí požadovaného standardu anglického jazyka. PTE získaly akreditaci Úřadu pro kvalifikace a kurikulum QCA (Qualifications and Curriculum Authority), nejvýznamnějšího orgánu, který se zabývá kontrolou kvality zkoušek ve Velké Británii.

Detailní informace o jazykové zkoušce PTE General C1 - Pearson Test of English General

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. Zkoušky z angličtiny
  PTE nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.
 3. Pearson
  internetové stránky organizátora (v češtině)
 1. Pearson Tests of English General (PTE General)
  informace organizátora ke zkouškám PTE
 2. Sample Papers
  ukázky minulých testů pro každou úroveň