Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška PTE Springboard - Pearson Test of English Young Learners Springboard

PTE Young Learners jsou mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, určené pro děti ve věku 6 až 13 let. Jsou vyvíjené britským centrem Edexcel. Hodnotí se poslech a čtení s porozuměním, psaní a ústní projev. Cílem zkoušky je hravou formou otestovat schopnost dětí používat anglický jazyk v běžných situacích a vyjadřovat základní potřeby. V ústní části zkoušky děti hrají stolní či jiné hry nebo se účastní krátkého rozhovoru. Springboard je druhou postupnou úrovní této zkoušky o čtyřech stupních.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Zkoušky pro děti
Pořadatel
Pearson

Účelem zkoušky Tests of English for Children Springboard je podrobit děti hodnocení a ocenit jejich pokroky při učení se anglického jazyka. Zkoušky byly připraveny tak, aby děti motivovaly k učení a současně poskytly škole, rodičům a učitelům cenné informace o pokrocích dítěte. Všichni kandidáti dostávají podrobný komentář ke svým výsledků. Certifikáty jsou oceňovány výrazy: uspěl (Pass), dobrý (Merit) a s vyznamenáním (Distinction), pro každou úroveň zvlášť.

Detailní informace o jazykové zkoušce PTE Springboard - Pearson Test of English Young Learners Springboard

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. Zkoušky z angličtiny
  PTE nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.
 3. Pearson Language Assessments
  internetové stránky organizátora
 1. Pearson Language Assessments Springboard
  informace organizátora zkoušek k úrovni Springboard v angličtině
 2. Sample Papers
  ukázky testů pro každou úroveň