Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška TKT - Teaching Knowledge Test

TKT (Teaching Knowledge Test) je mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. Učitel by měl mít za sebou alespoň krátkodobou praxi a úroveň angličtiny minimálně B1 až B2. Jde o zkoušku z oborové didaktiky anglického jazyka, tedy znalostí potřebných k výuce angličtiny, nikoli o zkoušku z praktických lektorských dovedností. Neprověřuje ani znalost jazyka samotného, její součástí není poslech, plynulé vyjadřování ani psaní delších textů. Skládá se písemně v angličtině a zahrnuje 3 obecné a 2 specializované moduly. Obecné moduly jsou Language and background to language learning and teaching, Lesson planning and use of resources for language teaching a Managing the teaching and learning process, specializované pak CLIL (Content and Language Integrated Learning) a YL (Young Learners). Moduly lze absolvovat zvlášť, kandidát pak obdrží certifikát za každý modul odděleně.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Certifikáty a diplomy pro učitele
Pořadatel
AKCENT International House Prague

Zkoušku využijí především učitelé základních, středních a jazykových škol. Je akreditována MŠMT.

Detailní informace o jazykové zkoušce TKT - Teaching Knowledge Test

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  2. Vše o zkoušce TKT
    podrobné informace o zkoušce TKT s ukázky testů
  1. TKT - Zkouška pro učitele angličtiny
    podrobný článek o zkoušce TKT na Jazyky.com