Jazyková zkouška TORFL/TRKI 1 - Zkouška z ruštiny pro cizince 1

Mezinárodní standardizovaná certifikační zkouška z ruského jazyka TORFL/ТRKI 1 (ТРКИ 1), tedy Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному. Skládá se z pěti testů a ověřuje znalosti studenta v gramatice a slovní zásobě, čtení, psaní a korespondenci, poslechu i mluvení.
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Zaměření
Obecná ruština
Pořadatel
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, Institut ruského jazyka

Zkouška je uznávaná MŠMT ČR, ALTE a Ministerstvem vzdělávání Ruské federace. Také je zanesena do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek lze jí nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky .

Detailní informace o jazykové zkoušce TORFL/TRKI 1 - Zkouška z ruštiny pro cizince 1

  1. Institut ruského jazyka
    Aktuální termíny zkoušek a přihlášky na zkoušky
  2. Mezinárodní jazykové zkoušky z ruštiny ТРКИ/TORFL
    Proč získat mezinárodní certifikát z ruštiny a na jakých úrovních lze certifikát získat.
  1. Popis zkoušky a vzorový test
    Jak se na zkoušku připravit, jak zkouška probíhá, hodnocení výsledků zkoušek a ukázkový test TORFL na úrovni 1 (v ruštině).