Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška TOEFL Junior - Test of English as a Foreign Language: Junior

Varianta testu TOEFL pro děti a mládež, která posuzuje jejich komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Je určena studentům od 11 let až po maturanty středních škol a gymnázií. Prověřuje, jestli mohou studenti uspět ve třídě s výukou angličtiny, a umožňuje sledovat jejich pokrok. Zkouška je dostupná ve dvou režimech: Standard – test v papírovém formátu, který hodnotí porozumění textu, poslechu a použití gramatických a lexikálních struktur, a Comprehensive – počítačový test, který hodnotí porozumění textu, poslechu, mluvené a psané slovo. Dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre v každé z měřených dovedností.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Zkoušky pro děti
Pořadatel
ETS

Test používají zejména školy, kde se celá výuka nebo její část odehrává v angličtině. Uplatnění má např. ve výměnných programech umožňujících jednoleté studijní pobyty středoškoláků v USA. Je používán také pro správné zařazení studentů z hlediska pokročilosti i pro monitorování pokroku studentů v angličtině.

Detailní informace o jazykové zkoušce TOEFL Junior - Test of English as a Foreign Language: Junior

 1. ETS Global homepage
  Informace o certifikátu TOEFL Junior® na webu společnosti ETS, která testy vyvíjí (v angličtině)
 2. Jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 1. Test TOEFL Junior®
  Popis testu a rozbor výsledků na české verzi stránek společnosti ETS Global.
 2. Zkoušky z angličtiny
  TOEFL nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.