Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška telc English A1 - The European Language Certificate - English A1

Jazykové zkoušky vyvíjené společností telc GmbH. Prověřují porozumění mluvenému i psanému slovu, užití gramatických struktur a slovní zásoby, písemný a ústní projev v cizím jazyce. Uchazeč by měl být schopen porozumět rozhovoru na jednoduchá témata (jídlo, nakupování, rodina) a umět aktivně užívat jazyk ke komunikaci. Zkouška je určena těm, kteří potřebují prokázat znalosti jazyka na nejnižší úrovni A1.
Pokročilost
více pokročilostí
Zaměření
Obecná angličtina
Pořadatel
WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH)

Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates) tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy (Common European Framework of Reference).

Detailní informace o jazykové zkoušce telc English A1 - The European Language Certificate - English A1

 1. A jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 2. TELC.net
  Oficiální stránka The European Language Certificates
 3. Eurocertifikáty TELC
  základní informace v češtině
 1. www.ujak.cz
  informace na stránkách Univerzity Jana Amose Komenského (PDF)
 2. Zkoušky z angličtiny
  TELC English nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.