Jazyková škola Lingua Sandy Bohemia Institut

Jazyková zkouška LanguageCert B1 - LanguageCert International ESOL B1 Achiever

Zkouška LanguageCert International ESOL prověřuje znalosti obecné angličtiny. Je vyvíjena společností PeopleCert, nástupcem dřívějšího pořadatele City & Guilds. Zahrnuje dvě dílčí zkoušky, písemnou a ústní. Písemná zkouška testuje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a psaní, ústní zkouška hodnotí komunikační dovednosti prostřednictvím různých typů úloh v kontextu přirozené jazykové komunikace. Zkoušku z mluvené a psané angličtiny je možné skládat samostatně, případně skládat každou část na jiné úrovni pokročilosti.
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Zaměření
Obecná angličtina
Pořadatel
LanguageCert

Certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert lze prokázat dosaženou úroveň obecné angličtiny u českých i zahraničních univerzit i zaměstnavatelů. V ČR jsou od úrovně B1 uznávány jako ekvivalent státní maturity z anglického jazyka. Navazují na tradici zkoušek City and Guilds, pořádaných v ČR do roku 2015.

Detailní informace o jazykové zkoušce LanguageCert B1 - LanguageCert International ESOL B1 Achiever

 1. Hlavní výhody zkoušek LanguageCert
  Proč skládat právě tuto zkoušku? (v angličtině)
 2. Web pořadatele LanguageCert
  Stránka LanguageCert v angličtině se všemi informacemi o zkouškách.
 3. Zkoušky z angličtiny
  Vybrali jste vhodnou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších anglických zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z angličtiny.
 4. Jak se na zkoušku připravit?
  Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
 1. Krátký test pro zjištění vhodné úrovně
  Test o 25 otázkách, pomocí kterého zjistíte, která úroveň zkoušky odpovídá Vašim současným znalostem.
 2. Písemná zkouška LanguageCert
  Jak probíhá, z jakých částí se skládá a jak se hodnotí písemná zkouška (v angličtině).
 3. Ústní zkouška LanguageCert
  Jak probíhá a jak je hodnocena ústní zkouška LanguageCert (v angličtině), včetně videoukázek zkušebních rozhovorů.
 4. Vzorové testy
  Zkušební texty pro písemné i ústní zkoušky.