Jazyková zkouška PLIDA A1 - Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello di contatto)

Certifikát PLIDA je mezinárodně uznávanou zkouškou, která ověřuje znalost mluvené i psané italštiny. Vydává jej Società Dante Alighieri. Zkouška sestává z písemné části, kde se hodnotí poslech, čtení a psaní, a z části ústní.
Pokročilost
A1 - Začátečník
Zaměření
Obecná italština
Pořadatel
Pražská sekce Società Dante Alighieri

Úroveň PLIDA A1 (Livello di contatto) dokládá schopnost používat jednoduché výrazy z každodenního života při uspokojování běžných potřeb, představení sebe sama a ostatních. Na této úrovni znalosti je kontakt s rodilým mluvčím možný díky spolupráci hovořících.

Detailní informace o jazykové zkoušce PLIDA A1 - Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello di contatto)

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  2. Zkoušky z italštiny
    PLIDA nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších italských zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z italštiny.
  1. Pražská sekce Società Dante Alighieri
    informace o zkouškách