Jazyková zkouška PLIDA B1 - Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello soglia)

Certifikát PLIDA je mezinárodně uznávanou zkouškou, která ověřuje znalost mluvené i psané italštiny. Vydává jej Società Dante Alighieri. Zkouška sestává z písemné části, kde se hodnotí poslech, čtení a psaní, a z části ústní.
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Zaměření
Obecná italština
Pořadatel
Pražská sekce Società Dante Alighieri

Úroveň PLIDA B1 (Livello soglia) odpovídá schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu na probraná témata. Držitel certifikátu může komunikovat v italském prostředí, ve kterém se nachází na cestách a může používat italštině pro vyjádření a vysvětlení.

Detailní informace o jazykové zkoušce PLIDA B1 - Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello soglia)

  1. A jak se na zkoušku připravit?
    Co promyslet před zkouškou, k čemu vám zkouška bude a kde vás na ni nejlépe připraví
  2. Zkoušky z italštiny
    PLIDA nebo jinou zkoušku? Srovnávací článek o nejběžnějších italských zkouškách a certifikátech vám poradí, co všechno byste měli zvážit při výběru zkoušky z italštiny.
  1. Pražská sekce Società Dante Alighieri
    informace o zkouškách