Bohemia Institut Jazyková škola London Institute Jazyková škola Lingua Sandy Jazyková škola Glossa Jazyková škola Britannika Státní jazyková škola Brno

Jazyková zkouška Osvědčení B1 - Osvědčení o základní znalosti jazyka B1

Zkouška ověřuje znalosti cizího jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu přibližně 420 vyučovacích hodin (např. v případě angličtiny zvládnutí učebnic kterékoli řady na úrovni Intermediate). Kandidát na této úrovni prokazuje schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Dále je schopen aplikovat základní gramatická pravidla, používat základní slovní zásobu, synonyma, antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení apod.
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Zaměření
Obecná angličtina
Pořadatel
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy

Detailní informace o jazykové zkoušce Osvědčení B1 - Osvědčení o základní znalosti jazyka B1

  1. Popis zkoušky
    Popis písemné a ústní části zkoušky, okruhy na zkoušku.